Hamidreza Amiri حمیدرضاامیری@hamidrezaamiri_

Photographer 09362584010 E-mail : [email protected]

992 media 6,621 followed Follows: 979

چیزی ما را به خود خوانده بود چیزی مانند بازتاب نور در آب ما آن را بر سطح گونه‌هامان به پاره‌های آسمان لای شاخه‌ها بردیم با هم راه قاصدک‌های بی‌خبر را از پشت ستون اشتیاق گشودیم و به یک‌باره گیلاس‌ها احساس بویایی فصول را از دست دادند شاید مهر خون‌بسته‌ی سبزنایی بود شاید صدای دم زدن راهرو تاریک بود که با تعرق گلدان‌ها در غار آجری آفتاب حل می‌شد شاید آوازهای بهاری دور بود که به پنجره می‌خورد و فضای زمستانه‌ی اتاق را آب‌چکان می‌کرد با بهار یا بی آن خانه همان بهت شسته‌ی دیرین بود و هنگام که خواب سکه‌های درشت‌تر به کوچه‌های سیزده بدر فرود می‌آمد ما در پشت پنجره تنها می‌ماندیم ما که به بهار آمده بودیم در بهارهای مضاعف چال‌ها کندیم اشک‌ریزان با چشمانی عاریتی چال‌ها کندیم و تمام تکه‌های سبز شاخه‌ها را برای اجساد سوخته‌مان به کوچه‌ها آویختیم شعر "کشف" از احمدرضا چه که نی ...#everydayiran #gettyreportage #reportagespotlight #everydayasia #lensculturestreets #myfeatureshoot #aksiine #bnwplant #roozdaily #streetphotographymagazine #WHPfindthelight #streetphotography #hartcollective #lensculture #lensonstreets #1415mobilephotographers #hikaricreative #streetphotography #friendsinstreets #akasimagazine #gettyimages #photocracy #doubleyedge #outofthephone #lensculturestreets #Lenscultureportraits #bnw_demand #ourstreet #dailymomentums #theweekOninstagram #WHPwindows #instagram

27

A family on the sidelines of a city after a snow day is building a snowman.Hamedan2018 #WHPsmile

12

عابرین ای عابرین بگذرید از راه من، بی هیچ گونه فکر، دشمن من می رسد می کوبدم بر در، خواهدم پرسید، نام وهرنشان دیگر. وای برمن به کجای این شب تیره بیاویزم قبا ی ژنده ی خود را، تا کشم از سینه ی پر درد خود بیرون، تیر های زهر را دلخون. وای برمن 📝نیما یوشیج #everydayiran #gettyreportage #reportagespotlight #everydayasia #lensculturestreets #myfeatureshoot #aksiine #bnwplant #roozdaily #outofthephone #streetphotographymagazine #streetphotography #hartcollective #lensculture #lensonstreets #1415mobilephotographers #hikaricreative #streetphotography #friendsinstreets #akasimagazine #gettyimages #photocracy #doubleyedge #outofthephone #lensculturestreets #Lenscultureportraits #bnw_demand #ourstreet #dailymomentums #theweekOninstagram #mypcm #instagram #MEdailylife

12

رویاهایی که در حد یک رویا باقی می‌مانند، ما را نمی‌رنجانند، ما بابت چیزهایی که آرزویشان را داشتیم و محقق نشدند، ناراحت نمی‌شویم، اندوه عمیق ما برای چیزهایی است که تنها برای یک بار اتفاق افتادند و ندانستیم که دیگر تکرار نخواهند شد. مشکی برازنده‌ی توست احلام مستغانمی #everydayiran #gettyreportage #reportagespotlight #everydayasia #lensculturestreets #myfeatureshoot #aksiine #bnwplant #roozdaily #outofthephone #streetphotographymagazine #streetphotography #hartcollective #lensculture #lensonstreets #1415mobilephotographers #hikaricreative #streetphotography #friendsinstreets #akasimagazine #gettyimages #photocracy #doubleyedge #outofthephone #lensculturestreets #Lenscultureportraits #bnw_demand #ourstreet #dailymomentums #theweekOninstagram #mypcm #instagram #MEdailylife

7

بر ارتفاع زخم پرواز داشتم و ارتفاع زخم هر لحظه در مقاومت خونم نام مرا میان فرصت های آبی خاموش می كرد من با گلوله ای در بال صیاد را گریخته بودم و قطره های خونم از ارتفاع زخم تا آفتاب منتظر تبخیر متن معلق نفسم را بسیار نقطه های تعلیق می گذاشت وقتی كه لاجورد اطرافم بوی عفونت پر ، داد من با تمام گوشت ویرانم و با تمامی وزنم از لاجورد اطراف بر روی خاك گرم تن انداختم من از كنار قرمز خود دیدم در گردش بزاق یاران تصویر لاشخوران را كه چكمه ی فرشته ها را بر پای داشتند و دركنار قرمز من پرسه می زدند. يدالله رويايى #everydayiran #gettyreportage #reportagespotlight #everydayasia #lensculturestreets #myfeatureshoot #aksiine #bnwplant #roozdaily #outofthephone #streetphotographymagazine #streetphotography #hartcollective #lensculture #lensonstreets #1415mobilephotographers #hikaricreative #streetphotography #friendsinstreets #akasimagazine #gettyimages #photocracy #doubleyedge #outofthephone #lensculturestreets #Lenscultureportraits #bnw_demand #ourstreet #dailymomentums #theweekOninstagram #instagaram #WHPseasonp

22

تنها دلیلی که با خدا دوست نیستم به گذشته های دور باز می گردد اینکه خانواده شش نفری ما در اتاق کوچکی زندگی می کرد و خدا که تنها بود خانه اش از خانه ما بزرگتر بود... سابیر هاکا #everydayiran #gettyreportage #reportagespotlight #everydayasia #lensculturestreets #myfeatureshoot #aksiine #bnwplant #roozdaily #outofthephone #streetphotographymagazine #streetphotography #hartcollective #lensculture #lensonstreets #1415mobilephotographers #hikaricreative #streetphotography #friendsinstreets #akasimagazine #gettyimages #photocracy #doubleyedge #outofthephone #lensculturestreets #Lenscultureportraits #bnw_demand #ourstreet #WHPwindows #theweekOninstagram #mypcm #instagaram

18

Palan embroidery is one of the jobs that has been lost in large cities and maybe in Iranian villages. Rehman Moussuband, 65, a resident of Hamadan, is in a 20-year old Hamadan district in Palang. He says that in the city The large Palan is used as a decor for some people's homes, as well as for a traditional dining table.Hamedan2017 پالان دوزی یکی از شغل هایی است که در شهر های بزرگ از بین رفته و شاید در روستای های ایران احتمالا وجود دارد رحمان موسیوند 65 ساله ساکن همدان او در یکی از محله های قدیمی در خیابان تختی همدان 20 سالی هست که پالان دوزی میکند او می گوید در شهر های بزرگ پالان در برخی داخل خانه های مردم به عنوان دکور استفاده میشود او در کنار پالان دوزی پشتی های سنتی هم درست میکند . #everydayiran #gettyreportage #reportagespotlight #storiesofiranians #everydayasia #lensculturestreets #myfeatureshoot #aksiine #bnwplant #roozdaily #outofthephone #streetphotographymagazine #streetphotography #hartcollective #lensculture #lensonstreets #1415mobilephotographers #hikaricreative #streetphotography #friendsinstreets #akasimagazine #gettyimages #photocracy #doubleyedge #outofthephone #lensculturestreets #Lenscultureportraits #bnw_demand #ourstreet #dailymomentums #theweekoninstagram #mypcm #instagaram

8

تمام روز را باران مالِ خود كرده. مي‌آيد، مي‌نشيند ميانِ درختانِ انبوه و مى شويد دروغهاى آبدارى را كه بر جاده ىِ خاطرات سنگينى مي‌كند. مى ماند دَمى بر راهى كه خاطرات ما را از هم جدا مى كند. بيا محبوب من! بيا هر آنجا كه توانِ گفتن با قلب‌ات را باز يابم.. جيمزجويس #everydayiran #gettyreportage #reportagespotlight #storiesofiranians #everydayasia #lensculturestreets #myfeatureshoot #aksiine #bnwplant #roozdaily #outofthephone #streetphotographymagazine #streetphotography #hartcollective #lensculture #lensonstreets #1415mobilephotographers #hikaricreative #streetphotography #friendsinstreets #akasimagazine #gettyimages #photocracy #doubleyedge #outofthephone #lensculturestreets #Lenscultureportraits #bnw_demand #ourstreet #dailymomentums #theweekoninstagram #instagaram #WHPseasonp

14

گیریم تا آخر عُمر تنها بمانی و شریکی برای زندگیت پیدا نکنی! تحمل این موضوع، بسیار آسان‌تر از آنست که شب و روز با کسی سر و کار داشته باشی، که حتی یکی از هزاران حرف تو را نمی‌فهمد...! جورج اُورول #everydayiran #gettyreportage #reportagespotlight #storiesofiranians #everydayasia #lensculturestreets #myfeatureshoot #aksiine #bnwplant #roozdaily #outofthephone #streetphotographymagazine #streetphotography #hartcollective #lensculture #lensonstreets #1415mobilephotographers #hikaricreative #streetphotography #friendsinstreets #akasimagazine #gettyimages #photocracy #doubleyedge #outofthephone #lensculturestreets #Lenscultureportraits #bnw_demand #ourstreet #dailymomentums #theweekoninstagram #141iran #instagaram

11